•  
  •  
  •  

 

 

 

 

 

История

В регистрите на Държавен архив – гр. Стара Загора е записано при водене на статистически обобщения, че началото на училището се свързва с 1858 година. В училище няма писмени документи, свързани с развитието на учебното дело преди Освобождението. От разкази, предавани от поколение на поколение  разбираме, че  местните чорбаджии и по-будни българи се събират и след дълги дебати решават да поставят началото на просветното дело.

 

Появява се първото училище в двора на родолюбеца Димитър Хаджикянов, „гдето се обучавали малки и големи на четмо и писмо”. Главили и първия даскал – Филип Другоселец. Обучавали се децата на на по-будните и заможни селяни. По-късно това училище намира терен на територията на сегашния църковен двор при храма „Св. Архангел Михаил”. Там за даскал е главен Георги Другоселец. Училището са посещавали предимно момчета. Давала се е елементарна грамотност. Учителят обучавал децата на сметки, заплащане на данъци и др. с помощта на „Четали”.


През 1890 г. е построена първата сграда за училище на мястото на сегашното. Снажна триетажна сграда изниква на площада, за да възвести нов период в развитието на образователното дело. Последният етаж бил само от дърво, в последствие – съборен. В летописната книга четем, че тогава училището разполагало само с 5 учебни стаи. Учители през този период са: Трифон Г. Чиликов, Дончо Г. Чиликов, Еньо Петков. За патрон на училището е избрано името на „Отец Паисий”.


През 1926 г. в училищния двор се строи сграда за община, но впоследствие се използва също за училище. Тя ни служи и до днес за обучение на учениците от начален етап. През 1937 г. започва строителство на нова сграда – сегашното училище. Сградата, завършена в този си вид влиза в експлоатация през учебната 1939/1940 г. Учители са: Добри Атанасов, Христина Богданова, Иван П. Узунов и др. През 1944 г. училището се преименува на „Паисий Хилендарски”. 1987 г. започва строителство на нов физкултурен салон. През същата година се открива и самостоятелен ученически стол, както и нов вход на училището – сегашния официален вход. Основно ново обзавеждане се прави през 1989 г. и училището се преименува в „Свети Паисий Хилендарски”.

 

От  1995 г. към нас се присъединяват и училищата в с. загорци и с. Езеро – начален етап. Две години по-късно и начален етап в с. Дядово. Днес училището е със статут на средищно училище и обучава ученици от селата: Езеро, Дядово, Загорци, Събрано, Стоил войвода и гр. Нова Загора. Учениците са разпределени в 8 самостоятелни паралелки. Училището е общинско и принадлежи към община Нова Загора, област Сливен. От април 2008 г. е на делегиран бюджет.


От 01. 06. 2011 г. училището е със сертификат на „Еко училище” и е част от общоевропейската мрежа   на еко училища.


Благодарим на първите и на тези, които продължават образователното дело в нашето училище. 


 

Календар

 

Контакти